Tilbage til start - back to start

Meconopsis quintuplinervia

Meconopsis quintuplinervia ynder en humusrig, fugtig veldrænet jord. Her har vi plantet
den på en nordskråning i surbundsbedet.

Meconopsis quintuplinervia likes a humusrich, moist soil with good drainage. Her it grows
on the north side on a slope.